Voor wie

 • bij aanhoudende pijn welke met fysio/training toch blijft bestaan,
 • als de druk teveel stijgt
 • controle willen terugkrijgen over
  (lichaams)spanningen.
 • overspannen, burn-out
 • ademproblemen
 • angst- en paniekklachten

Stress

Stress is gezond en hebben we nodig om te presteren en te motiveren.
Het wordt ongezond als het teveel of langdurig is. Als we lichamelijk en geestelijk onvoldoende herstellen krijgen we klachten.
Lichamelijke klachten kunnen in relatie staan met omstandigheden. Te denken valt aan: conflicten, emotionele gebeurtenissen, hoge werkdruk of een (chronische) ziekte. Dit kunnen omstandigheden zijn uit je dagelijkse leven. Als dit je uit evenwicht brengt dan neemt je weerstand af zowel lichamelijk als geestelijk.
Ook nemen klachten toe als je lichamelijke signalen negeert of anders interpreteert.

Oude en nieuwe patronen

Oude patronen die je van jongs af aan hebt geleerd kunnen ook zorgen voor lichamelijke klachten. Die patronen heb je echter niet voor niets. Meestal is dit om jezelf te beschermen en jezelf te behouden. En dat is dan weer een natuurwet. Als je jezelf hierin tegenkomt en lichamelijke klachten ontwikkelt, dan helpt het om de taal van je lichaam te leren.
Een uitleg van Pat Ogden geeft aan hoe we lichamelijk nieuwe mogelijkheden kunnen creëren.
Hierbij gaat het o.a. om het erkennen en herkennen van lichaamssignalen en hun betekenis. Een nieuw patroon kan bijvoorbeeld zijn: het herkennen hoe je aangeeft wat je grens is van wat je wel/niet wilt.

Verder kun je lezen over psychosomatische oefentherapie in bijvoorbeeld dit artikel in de Volkskrant.
M. Klaver is ‘emotieneuroloog’. Hij schrijft in een interview in de volkskrant zijn visie op psychosomatische klachten.
Ik werk onder andere via het algemene onderbouwde biopsychosociale model en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen uit de wetenschap.

Dit artikel beschrijft hoe bewegen een ingang heeft op onze emoties.
Bewegen als ingang voor emoties

Methoden in het aanbod

 • oefentherapie (Mensendieck)
 • coaching
 • hartcoherentie
 • meditatie
 • sounder sleep – slaapbevordering
 • pijn en stress voorlichting
 • lichaam en gevoelsbewustzijn
 • inzicht gevende oefeningen
 • adem en ontspanningsoefeningen (oa. van Dixhoorn)
 • De stress-out is een ontspanningscursus. Ben je daarin geïnteresseerd?
 • Dansante oefentherapie is een cursus waarbij het gaat om ontwikkelingsmotoriek weer  lichamelijk te integreren. Laat het graag weten als je interesse hebt.

Er is tijd, ruimte en vertrouwen in de begeleiding om lichamelijk en geestelijk opnieuw je mogelijkheden te ontdekken. Als je dusdanig uit balans bent, word je begeleid in je herstel om terug op de rit te komen.